Завршни испит

Прилагођавање завршног испита као додатна подршка ученицима из осетљивих група

 

Тестови са предходних година

 

1. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – српски језик
2. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – албански језик
3. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – босански језик
4. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – мађарски језик
5. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – румунски језик
6. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – русински језик
7. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – словачки језик
8. Упутство за оцењивање ЗИ 2018 – хрватски језик