Завршни испит

Прилагођавање завршног испита као додатна подршка ученицима из осетљивих група

 

Тестови са предходних година, укључујући и 2017. годину

 
Упутство за оцењивање завршног испита 2017 из математике
 
Упутство за оцењивање комбинованог теста 2017

01. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – српски језик 

02. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – албански језик

03. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – босански језик

04. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – мађарски језик

05. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – румунски језик

06. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – русински језик

07. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – словачки језик

08. Упутство за оцењивање ЗИ 2017 – хрватски језик