Збирке за завршни испит

У Збирци задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије у решењу 135. задатка под б) тачан одговор је, поред наведених, и јудаизам.

У Збирци задатака из српског језика у 216. задатку у последњој строфи песме треба да буде подвучена и реч употребим.