Збирке за завршни испит

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Захтев у 23. задатку треба да гласи:

Заокружи слово испред реченице у којој су поштована правописна правила.

Решење 160. задатка:

Први управник Народног позоришта у Београду, основаног 1868. године, био је Јован Ђорђевић.