Финансијски извештаји

Финансијски извештаји

Извештај о учинку oд 01.01. до 30.06.2019.

Од 01.01. до 30.09.2019. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2019. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2019. - Тромесечни финансијски извештај

Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за 2018.

Годишњи извештај о учинцима за 2018.

Завршни рачун 2018.

Од 01.01. до 31.12.2018. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2018. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2018. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2018. - Тромесечни финансијски извештај

Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за 2017.

Годишњи извештај о учинцима за 2017.

Завршни рачун 2017.

Од 01.01. до 31.12.2017. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2017. - Деветомесечни финансијски извештај

Извештај о учинку oд 01.01. до 30.06.2017.

Од 01.01. до 30.06.2017. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2017. - Тромесечни финансијски извештај

Извештај о учинку за 2016. годину

Завршни рачун 2016.

Од 01.01. до 31.12.2016. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2016. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2016. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2016. - Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2015.

Од 01.01. до 31.12.2015. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2015. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2015. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2015. - Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2014.

Од 01.01. до 31.12.2014. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2014. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2014. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2014. - Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2013.

Од 01.01. до 31.12.2013. - Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2013. - Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2013. - Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2013. - Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2012.