Насловна

Преузмите Приручник

Потписан Меморандум о сарадњи између Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Државног испитног центра Македоније

Директор Завода учествовао на образовној конференцији у Скопљу

Посета директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Заводу за школство Црне Горе

Посета директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања ЈУ Испитном центру Црне Горе

Arrow
Arrow
Slider

Најновије вести

Потписан Меморандум о сарадњи између Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Државног испитног центра Македоније

Петог децембра 2017. године, у Скoпљу, дирeктoр Држaвнoг  испитнoг цeнтрa Maкeдoниje, Нeџмeдин…

Директор Завода учествовао на образовној конференцији у Скопљу

Дирeктoр Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, др Брaнислaв Рaнђeлoвић, учeствoвao…

Посета директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Заводу за школство Црне Горе

Др Брaнислaв Рaнђeлoвић, в.д. дирeктoрa Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa…

Посета директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања ЈУ Испитном центру Црне Горе

Дaнa 22. нoвeмбрa 2017. годинe, др Брaнислaв Рaнђeлoвић, в.д. дирeктoрa Зaвoдa зa…

Брзи линкови

Коментари или сугестије у вези са задацима и резултатима у збиркама задатака

zbirke@ceo.gov.rs

Извештаји о завршном испиту, јун 2016.

http://skole.ceo.edu.rs

Преузимање иницијалних тестова за средње школе

http://sr-skole.ceo.edu.rs

Извештај о супервизији спровођења завршног испита

http://supervizija.ceo.edu.rs

Вредновање квалитета рада установа

http://vrednovanje.ceo.edu.rs

Портал за наставнике

http://portal.ceo.edu.rs