Формиране радне групе за креирање образовних стандарда за предмет Матерњи језик и књижевност

У складу са високим стандардима образовања ученика који се образују на језицима националних мањина које наша држава практикује, Завод за вредновање…