Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања започиње Обуку запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг…

Делегација просветних инспектора и правника Босне и Херцеговине и представника OSCE-а у посети Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања посетила је делегација Мисије OSCE-ау БиХ, Одељење за образовање, у оквиру своје студијске…

Извињење

На основу Препоруке заштитника грађана број 13-2-3051/16 од 2.08.2016. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује јавно извињење…