Делегација просветних инспектора и правника Босне и Херцеговине и представника OSCE-а у посети Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања посетила је делегација Мисије OSCE-ау БиХ, Одељење за образовање, у оквиру своје студијске…