Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је током новембра и децембра 2016. године реализовао први циклус Обуке запослених у…

Збирке за малу матуру

У сусрет малој матури, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и „Просветни преглед” објавиће половином јануара збирке задатака за…