Oрганизација и спровођење обуке тренера и организацијa и спровођење обуке наставника за увођење новог наставног предмета Техника и технологија и примену релевантних програмских садржаја

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања…