Анализа онлајн тестова за самопроцену знања

Тест „Самопроцена знања 2020“ је први онлајн тест у Републици Србији за једну целу генерацију. Први пут у историји српског образовања сви ученици једног разреда су имали прилику да опробају своје знање у сасвим новим условима и реално је очекивати да ће овакав облик подршке у будућности ући у редовну образовну праксу.

У ситуацији када се школа одвија на даљину, тестовима за „Самопроцену знања 2020“, Министарство просвете науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Канцеларија за ИТ и електронску управу и Компанија Цомтраде,  пружили су додатну подршку ђацима, наставницима и школама са стандардизованим тестовима у онлајн окружењу.

Тестови за самопроцену знања конципирани су тако да ученици имају прилику да два месеца пре полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања провере своје знање решавањем три теста који обухватају укупно седам предмета (српски, односно матерњи језик, математика, физика, географија, историја, хемија и биологија). На овај начин, омогућен је развој саморегулисаног учења, пре свега, самопроцена тренутног нивоа знања ученика и планирање следећих корака у учењу.

Од укупно 68. 504 ученика осмог разреда, матерњи језик је решавало 63.215, математику 62.220 и комбиновани тест 62.863 ученика. На основу ових података,  сваки тест решавало је више од 91 одсто ученика.

Тестови за самопроцену знања креирани су на основу образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања и садрже питања  из наставних садржаја од В до ВИИИ разреда. Добијени резултати на тестовима самопроцене знања показују да су на националном нивоу ученици у просеку освојили следеће резултате:

из српског/матерњег језика 13,68 поена

из математике 13,56 поена

на комбинованом тесту 14,63 поена

Резултате овог тестирања није могуће поредити са  резултатима завршних испита у протеклом периоду, имајући у виду тип и врсту тестова, као и њихову намену.

Такође, стиче се утисак да је велики број ученика самостално решавао тестове и искористио тест за самопроцену знања на најбољи могући начин за даље планирање.

Ученици осмог разреда, од данас, 27. априла 2020. године, преко сајта www.мојауционица.гов.рс, преко којег су и реализовали тест за самопроцену знања, могу преузети тестове и решења са претходних завршних испита које су решавале генерације малих матураната у периоду од 2011. до 2019. године. Ово је још један вид подршке за припрему завршног испита за осмаке који се припремају за малу матуру учењем на даљину. Ови материјали за учење биће доступни до краја јуна, а мали матуранти могу у било које време приступити платформи и преузети жељене тестове из српског, односно матерњег језика и математике, као и комбинованог теста. Поред тестова моћи ће да преузму и решења која ће им помоћи да процене знање.