Вебинари

Током маја, у оквиру пројекта Формативно оцењивање којeg Завод реализује у сарадњи са Уницеф-ом, а у сарадњи са Савезом учитеља организована су два веома посећена вебинара на којима су разматране теоријске основе и приципи формативног оцењивања и испитиване потребе учитеља које се односе на оснаживање за примену формативног оцењивања. Такође су разматрани примери добре праксе, али и питања, дилеме и изазови са којима се учитељи суочавају приликом примене формативног оцењивања. Тема је универзална па препоручујемо дa и предметни наставници погледају видео материјал са тих семинара: