Годишња конференција организације SICI

18.11.2021. На годишњој скупштини организације SICI (Standing International Conference of Inspectorates) која је одржана у хибридној форми у Соткхолму (Шведска), у име Србије и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, учествовала је Др Гордана Чапрић, заменик директора. Поред учешћа у рандом делу скупштине, она је имала и два излагања: „Приказ резултата испитивања потреба за јачање капацитета екстерних евалуатора и инспектора европских земаља и дељења праксе“ и „Приказ активности чланица SICI на радионицама у претходних годину дана“. Др Гордани Чапрић је на овој скупштини потврђен реизбор у извршни комитет SICI, на још један мандатни период.