Годишња скупштина IEA у Љубљани

07-10.10.2019.  У Љубљани је одржана 60. годишња скупштина Међународног удружења за оцењивање образовних достигнућа IЕА, којој су  присуствовали представници више од 60 земаља, међу њима и представник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Др Бранислав Ранђеловић. На скупштини је дат преглед текућих пројеката и истраживања и, између осталог, размењена су искуства везано за резултате који су утицали на националне образовне реформе.

Међународно удружење за евалуацију образовних достигнућа (IЕА) је независно удружење националних истраживачких институција и владиних истраживачких агенција. Спроводи опсежна компаративна истраживања о знању и другим аспектима образовања како би стекао дубинско разумевање ефеката политика и пракси унутар и између образовних система.