Гостовање в.д. директора др Бранислава Ранђеловића на ТВ Коперникус

Др Брaнислaв Рaнђeлoвић, в.д. дирeктoрa Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, гoстoвao je 27.10.2016. у eмисиjи ПРOСВETA ИMA РEЧ, кoja je eмитoвaнa нa Тeлeвизиjи КOПEРНИКУС.