Дводневна радионица за израду стандарда

30-31.08.2021. У хотелу МЕТРОПОЛ се, у организацији ЕУ пројеката РЕДИС и ПДМ, а у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, одржава радионица под називом УНАПРЕЂИВАЊЕ СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА. Експерти поменутих пројеката раде са радним групама, које чине изабрани предметни наставници и професори Универзитета, а које имају задатак да припреме нове стандарде образовних постигнућа за предмете у основној школи и предмете у средњој школи.

Учеснике радионице је на почетку, у име Завода, поздравио директор Др Бранислав Ранђеловић и пожелео им успешан рад. Учешће у радионици су узели и сви радници Центра за испите, Центра за осигурање квалитета и Центра за образовне технологије.