Делегација ЗВКОВ-а у посети Канцеларији УНИЦЕФ-а

Директорка Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Regina De Dominics и њена
сарадница Тања Ранковић примиле су у посету делегацију ЗВКОВ-а коју су
чинили директор Бранислав Ранђеловић и руководилац Центра за осигурање
квалитета Данијела Ђукић.

У срдачном и отвореном разговору наглашена је досадашња добра сарадња,
висок капацитет стручних тимова на обе стране, као и велико задовољство
до сада урађеним.
Договорена је и даља сарадња, посебно у домену прилагођавања нашег
образовног система захтевима и потребама савременог друштва и савремене
школе.