Други круг националне “СЕЛФИ” онлајн обуке

20.11.2019. Започео је други круг националне онлајн Обуке запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – “СЕЛФИ”. Обука се реализује на Платформи за онлајн учење Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (http://www.moodle-zvkov.edu.rs/), а у обуци тренутно учествује преко 300 школских тимова. Садржај обуке која се тренутно реализује ревидиран је у складу са новим могућностима иновиране “СЕЛФИ” платформе, а обука траје до 15. децембра 2019. године. Учесници који проуче све садржаје и успешно заврше све предвиђене активности добијају сертификат о завршеном програму стручног усавршавања у трајању од 8 сати.

Први круг овакве обуке већ је реализован током марта 2019. године. У периоду од марта до краја октобра 2019. године, 650 школа из Републике Србије извршило је самовредновање дигиталних капацитета установе коришћењем “СЕЛФИ” инструмента, од чега: 484 основне школе, 122 средње стручне и 44 гимназије и уметничке школе. Упитнике је попунило 72.561 учесника (руководиоци, наставници и ученици).