Евалуација успешности пројекта стипендирања ромске деце (ИПА 2014)

02.11.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, као партнер Министарства просвете науке и технолошког развоја, спроводи истраживање и анализу у оквиру ИПА 2014 пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“, која треба да одговоре на питања о ефектима примене једногодишњег програма стипендирања ромских ученика. Једногодишњи уговор за послове у оквиру овог пројекта данас су потписали господин Бранко Ружић, први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја и др Бранислав Ранђеловић, директор Завода.