Завод започео припреме за Завршни испит 2021

29.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије увелико је започео припреме за Завршни испит 2021. Под покровитељством Канцеларије за ИТ и Кабинета председнице Владе РС, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, јачаће се сарадња са ФОН-ом, а софтвери за припремање и скенирање тестова биће кориговани и унапређени. Нова 2021. година ће донети и нова унапређења и дигитализацију у још неким сегментима овог процеса, а очекује се да Завод добије још једну штампарску машину како би процес штампања био сигурнији и бржи него раније. Припремама Завода непосредно руководи директор др Бранислав Ранђеловић.