Завод започео рад на ЕУ пројекту Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће током следећих месеци радити за потребе Националне службе за запошљавање Србије и Министарства за рад, запошљавање и социјална питања на ЕУ пројекту Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults , финансираном од стране The European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). Опсег деловања Завода биће анализа тренутног стања основних компетенција незапослених лица у Србији, креирање препорука за базичне за вербалне (језичке), нумеричке (математичке) и дигиталне компетенције одраслих незапослених лица, тестирање до 2500 незапослених лица на територији читаве Србије и анализа добијених резултата. Сврха ове анализе је дизајнирање, креирање и спровођење обуке за незапослена лица које би након тога требала до краја 2020 да обави Национална служба за запошљавање. Сврха креирања препорука за вербалне (језичке), нумеричке (математичке) и дигиталне компетенције је да буду основ за будуће стандарде компетенција из ових области за одрасле особе у Републици Србији.

(http://upnow.rs)