Завод и асоцијација ДУГА

4.03.2020.  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и асоцијација ДУГА из Шапца потписали су Меморандум о сарадњи којим су предвидели заједничке активности у вези са групом рањиве деце и наставника.
Меморандум су потписали Александар Прица, председник УО асоцијације и Бранислав Ранђеловић, директор Завода.