Завршено пробно тестирање за ICCS 2022

1.12.2020. У периоду од 16. до 27. новембра 2020. године Завод је спровео пробно тестирање у оквиру Међународног истраживања о грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS 2022)Тестирани су ученици осмог разреда у 31 школи у Србији.  У оквиру овог истраживања ученици, наставници осмих разреда и директори тих школа попуњавали су упитнике и њихови одговори ће бити од користи за стратешко планирање будућих корака развоја нашег образовног система.  Ученици су тестове и упитнике попуњавали анонимно, тако да је испоштована процедура о заштити података према Европској општој уредби о заштити података (General Data Protection Regulation, EU – GDPR).