Завршен пројекат евалуације успешности стипендирања ромских ученика

17.10.2021. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, као партнер Министарства просвете науке и технолошког развојауспешно је завршио све планиране пројектне активности у оквиру ИПА 2014 пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“. Активности су подразумевале спровођење истраживања, експертску анализу података и креирање два извештаја и упутсва за спречавање осипања. Извештаји добијени током овог пројекта треба да дају одговоре на питања о ефектима примене једногодишњег програма стипендирања ромских ученика.

Први извештај

Упутство 

Финални извештај