Збирке за малу матуру

У сусрет малој матури, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и „Просветни преглед” објавиће половином јануара збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2016/2017. годину.

И ове године припремљене су збирке задатака из српског језика, математике, као и комбинована збирка са задацима из биологије, географије, историје, физике и хемије. Збирке су припремљене и на албанском, мађарском, босанском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику.

Цена збирки је иста као прошле године и у потпуности прилагођена животном стандарду у Србији. Све три збирке заједно коштају 670 динара. Појединачно, цена збирке за српски или матерњи језик је 300 динара, збирка за математику 190 динара, а комбинована збирка 180 динара.