Збирке за припрему завршног испита 2021. су у продаји

20.01.2021. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије и „Просветни преглед“ су и ове године припремили и издали збирке задатака за припрему зрвршног испита на крају основног образовања. Данас су из штампе изашле збирка задатака из математике, збирка из српског (матерњег) језика и збирка за припрему комбинованог теста (са питањима и задацима из биологије, хемије, физике, историје и географије) и могу се набавити у свим књижарама Просветног прегледа и дистрибутивној мрежи широм земље.

Збирке су штампане на српском језику и на осам мањинских језика (мађарском, хрватском, босанском, албанском, бугарском, русинском, словачком и румунском).