Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина – школска 2019/2020. година

7.12.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је објавио Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина у јуну 2020. Укупан број ученика припадника националних мањина који су полагали завршни испит  износи 3.662, што чини 5,6% укупне популације свих ученика осмог разреда, а у извештају који је објављен приказани су резултати на различитим нивоима (општинском, окружном, административном и националном нивоу) за сваку од популација ученика који су полагали завршни испит на неком од језика националних мањина.

Ученици у Србији имају право да се определе да полажу завршни испит на матерњем језику, односно на језику на коме су похађали наставу. То значи да ученици решавају тест из одговарајућег матерњег језика, а на истом језику решавају тест из математике и комбиновани тест који су идентични као и за друге ученике у популацији.

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина за школску 2019-2020. годину

Прилог 1

Прилог 2