Извињење

На основу Препоруке заштитника грађана број 13-2-3051/16 од 2.08.2016. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује јавно извињење због техничке грешке у задатку број 379. у Збирци задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за школску 2015/16. годину.

Уз искрено извињење корисницима, стручњаци Завода апелују да наставници и родитељи и убудуће доприносе бољем разумевању природе испитивања на завршном испиту,који представља процес испитивања суштинских знања, што подразумева критичко мишљење и коришћење разноврсне литературе. Такав приступ је код већег броја ученика довео до тога да се уочи грешка на време, што показују и добијени резултати на завршном испиту. Свако друго становиште најдиректније подржава тзв. „учење за тест“, а у таквим ситуацијама, чак и изузетни резултати представљају само „краткорочно памћење“, које не подржава принципе целоживотног учења.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је стручна институција у којој запослени преданим радом већ једну деценију стоје на услузи великом броју корисника у систему образовања. Завод ради са веома ограниченим просторним, финансијским и људским капацитетима, те у таквим условима издавање 24 збирке (на српском језику и језицима националних мањина), у којима се појави само једна грешка, чини овај рад у потпуности подухватом. Ипак, свесни смо чињенице да чак и једна грешка може да узбурка јавност. Захваљујемо заштитнику грађана на достављеним препорукама. Завод их је темељно размотрио, након чега је предузео све кораке да унапреди систем контроле квалитета збирки и о томе је детаљно обавестио надлежне институције.

Поред тога, јавност желимо да упознамо и са другим чињеницама које могу да помогну бољем разумевању настале ситуације.

Процес израде и штампања збирки јесте веома захтеван подухват који реализује 9 тимова са око 110учесника. Реализује се у изузетно кратким роковима како би ученици имали довољно времена да се припреме за завршни испит. У таквим условима, техничке грешке су могуће. Тако нпр. уЗбирци задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2013/2014. постојале су извесне грешке које су приметили наставници и о томе нас обавестили. О томе је затим обавештена и образовна јавност преко веб-сајта Завода на коме је објављен документ Исправке и допуне. Уопште гледано, техничке грешке нису неуобичајена појава у уџбеницима и то је нешто са чиме су се суочавале многе генерације у претходном периоду.

Завод је за школску 2015/2016. годину припремио укупно 24 збирке, на српском језику и на језицима националних мањина (албански, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски). У збирци задатака за комбиновани тест која је објављена за школску 2015/16. годину, у решењу за задатак под бројем 379, приликом обраде слике у финалној припреми дошло је до њеног померања у њеном оквиру за 0,1 mm и због овога се у збирци (у верзији на српском језику) није видела линија. Од тренутка изласка збирке из штампе половином јануара 2016. године, до дана тестирања, тј. 17. 6. 2016. нико од учесника у систему образовања (ученика, наставника, родитеља) Заводу није пријавио ову техничку грешку. Да јесте, информација о томе би била доступна свима.

Збирке задатака које припрема Завод нису обавезни део литературе за припрему завршног испита. Стога ученици и наставници имају право да користе сличне публикације других издавача у исте сврхе. Упркос томе, захваљујући квалитету израде и реномеу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања оне су биле и остале најтраженије и најпродаваније збирке за ову намену на нашем тржишту. Надамо се да ће тако бити и у будућности.