Измене у збиркама за припрему завршног испита

26.09.2020. Промена начина тестирања ученика на завршном испиту у Републици Србији, која је спроведена током 2020. године, условила је и промене у збиркама. Овогодишње збирке за завршни испит биће технички знатно измењене у односу на претходна издања. Како се већина ученика први пут сусреће са оваквом формом теста на пробном и на завршном испиту, један од видова подршке за припрему завршног испита јесте и збирка. Ове године ученици ће се упознати са различитим типовима задатака и начином решавања у складу са формом коју ће имати и на завршном испиту. Пошто се тестови електронски прегледају, постоје промене у начину на који ученик бележи коначан одговор и веома је важно да се ученици унапред упознају са тим изменама. Због свега овога, Завод у сарадњи са спољним сарадницима припрема измене у збиркама како би обезбедили услови да се  ученици што боље припреме за полагање завршног испита.