Израда годишњих тестова за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда основне школе за предмет Природа и друштво

Пилот-тестирање је обављено у мају 2008. године. Планирани узорак ученика за пилот-студију је чинило 11 школа. Планирано је да се тестирање спроведе у 26 одељења, што укупно износи 628 ученика. Реализовани узорак је износио 577 ученика. Осипање узорка је било 8,12 %. Остале фазе у креирању годишњег теста за Природу и друштво биће завршене у 2009. години, када ће бити спроведено главно тестирање које ће обухватити 2200 ученика. Главни продукт овог пројекта биће постојање критеријског теста за ученике IV разреда за предмет Природа и друштво.