Израда образовних стандарда за Ликовну културу, Музичку културу и Физичко васпитање

10.10.2021. Активности на пројекту „Ревизија образовних стандарда за крај основног и средњег образовања“ Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања настављене су обуком радних група за израду стандарда постигнућа наставних предмета Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање у средњој школи. Обука за радне групе одржана је у просторијама ЗВКОВ-а у сарадњи са пројектом „Државна матура“ и пројектом „РЕдиС“.