ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ВЕЛИКУ МАТУРУ

15.10.2021. На крају школске 2023/24. године, ученици четворогодишњих средњих школа по први пут би требало да полажу државну матуру. У склопу припрема за увођење државне матуре на крају средњег образовања, а као подршк ацелом процесу, биће креиран свеобухватни информациони систем.

У дефинисању функција будућег софтвера, који ће израдити компанија Комтрејд (Comtrade), поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја, учествују и стручњаци Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Пројекта државне матуре.