Испитивање међупредметних компетенција

У оквиру пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода учења“, 18. маја 2017. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализовао је иновативно пилот тестирање међупредметних компетенција. Циљ овог пројекта је успостављање система праћења и вредновања ученичких постигнућа на основу предметних и општих/међупредметних компетенција. Кроз ово тестирање пилотиран је развијен модел тестирања ученика како би се добили подаци о квалитету задатака и тестова. Ови подаци неопходни су за главну студију пилотирања на националном нивоу (пролеће 2018. године).

Предмет тестирања биле су четири међупредметне компетенције: Дигитална компетенција, Решавање проблема, Одговоран однос према околини, Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. Део тестирања је организован на класичан начин (по принципу „папир-оловка“), а део је подразумевао да ученици решавају тест на рачунарима. У тестирању су учествовали ученици VII разреда основних и III разреда гимназија, односно средњих стручних школа.

Овим пилот тестирањем обухваћено је укупно 18 школа из различитих београдских општина: ОШ „Исидора Секулић“, Савски венац; ОШ „Веселин Маслеша“, Вождовац; ОШ „Свети Сава“, Врачар; ОШ „Вук Караџић“, Рипањ; ОШ „Мирослав Антић“, Чукарица; ОШ „Јован Стерија Поповић“, Нови Београд; ОШ „Ослободиоци Београда“, Палилула; ОШ „Вук Караџић“, Сурчин;

ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница; ОШ „Аца Милосављевић“, Рушањ; ОШ „Војвода Путник“, Рипањ; ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Звездара; Прва београдска гимназија, Стари град; Гимназија у Обреновцу, Обреновац; Зуботехничка школа, Звездара; Угоститељско-туристичка школа, Савски венац; Техно-арт, Звездара и Економско-трговинска школа, Сопот. Овом приликом се захваљујемо свим наведеним школама и њиховим запосленима на успешној сарадњи и професионалном ангажману.

У реализацији пилот тестирања у функцији испитивача (40) учествовали су: наставници из школа обухваћених узорком, запослени у Заводу, као и спољни сарадници Завода. За све учеснике у реализацији пилот тестирања, 15. и 16. маја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализовао је обуку. Након процеса тестирања реaлизоване су и фокус групе са свим учесницима у процесу реализације пилот тестирања (26. маја) с циљем резимирања искустава и сагледавања успешности његове реализације.

Стечена искуства и резултати овог пилот тестирања пружиће драгоцене истраживачке налазе и допринети осигурању квалитета главне студије на националном нивоу.