Катарина Алексић у Просветном прегледу о дигитализацији наставе

24.09.2020. У тексту „Нема онлајн наставе без интеракције са ђацима“, Катарина Алексић, руководилац Центра за образовну технологију Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања појаснила је појам онлајн наставе и учења. Истакла је значај одабира одговарајућег система за управљање учењем и успостављања неопходних школских процедура које онлајн учење позиционирају као саставни део традиционалног учења. Такође, промовисала је Оквир за процену капацитета основних и средњих школа за организовање наставе на даљину у ситуацијама када је обустављен непосредни рад са ученицима који је Завод објавио у јулу 2020. године, а који представља путоказ за школе које имају амбицију да одрже квалитет наставе и повећају степен задовољства ученика, наставника и родитеља обухваћених онлајн учењем.