Квалитетно образовање за све (Quality Education for All)

20.10.2021. Пројекат “Квалитетно образовање за све”, који у Србији финансира Савет Европе, веома успешно се имплементира у скоро 60 школа, на задовољство ученика, наставника, али и свих релевантних институција и актера у нашем образовном систему. Ово је истакнуто на седници Управног одбора овог пројекта, у просторијама Аероклуба у Београду, којем је, у име Завода за вредновање квалитета образовања, присуствовао директор Бранислав Ранђеловић.