Контакт

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања


Адреса:
Фабрисова 10
11040 Београд
Република Србија

e-mail: office@ceo.edu.rs
тел: 011/2067-000
факс: 011/2067-009