Конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије

15.10.2019.  У организацији  Мреже регионалних центара  и Центара за стручнo усавршавањe Србије, на скупу “ Актуелности у образовном систему републике Србије 2“ у Врњачкој Бањи учествовали су и представници Завода.

Директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Др Бранислав Ранђеловић говорио је на тему  „Наставник за ново дигитално доба“ и упознао присутне са новим Дигиталним оквиром компетенција наставника, док је и Руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа  Данијела Ђукић представила  Међународно истраживање ПИРЛС 2021, информишући све присутне о активностима које нам предстоје у овој области.