Конференција „Одговорност директора у образовном систему Републике Србијеˮ

У Врњачкој Бањи је 16. и 17. октобра 2017. године одржана конференција „Одговорност директора у образовном систему Републике Србијеˮ. Скуп је организовала Мрежа регионалних центара за стручно усавршавање Републике Србије.

Међу бројним темама током два дана, разговарало се и о новом Закону о основама система образовања и васпитања, Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање наставника, васпитача и стручних сарадника, лидерству у образовању, правима детета у образовању.

Директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, др Бранислав Ранђеловић, говорио је о руковођењу, организацији и обезбеђивању квалитета рада у школи. Такође, представнице Завода су реализовале тему Спољашње вредновање установа, са акцентом на ревизију стандарда квалитета рада установа и процедура спољашњег вредновања.

Ово је била прилика да се око 400 директора предшколских установа, основних и средњих школа укључи у процес ове ревизије и кроз предлоге и сугестије допринесе  унапређивању стандарда и процедура спољашњег вредновања.