Кључеви и упутства за тестове из матерњег језика 2020

Кључеве и упутства за прегелдање тестова из матерњег језика на завршном испиту 2020, можете наћи овде:

 1. Упутство за оцењицвање теста из српског језика
 2. Упутство за оцењицвање теста из албанскогјезика
 3. Упутство за оцењицвање теста из босанског језика
 4. Упутство за оцењицвање теста из бугарског језика
 5. Упутство за оцењицвање теста из мађарског језика
 6. Упутство за оцењицвање теста из румунског језика
 7. Упутство за оцењицвање теста из русинског језика
 8. Упутство за оцењицвање теста из словачког језика
 9. Упутство за оцењицвање теста из хрватског језика
 10. Упутство за оцењицвање теста из српског језика ФООО
 11. Упутство за оцењицвање теста из мађарског језика ФООО
 12. Упутство за оцењицвање теста из српског језика на Брајевом писму