Испитни материјал за пробно тестирање ICCS 2022 послат у школе

06.11.2020. ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – IEA из Холандије. Носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Ово истраживање ће се бавити знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву. Биће обухваћене области за које се сматра да ће у савременом друштву бити све значајније, а то су: одрживи развој и глобално грађанско образовање, дигитално грађанско образовање (коришћење ИКТ-а за учешће у друштвеним и политичким дешавањима), миграције и разноликост, ставови младих људи о политичким системима (поверење у институције, систем) и индивидуално осећање слободе и безбедности. Завод је одштампао испитни материјал  и доставио га школама, а прво пилот тестирање за ученике осмог разреда, биће реализовано у другој половини новембра 2020. године. Главно тестирање је 2022. године.