У ПРИПРЕМИ СУ НОВА ИЗДАЊА ЗБИРКИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 2022. ГОДИНЕ

10.11.2021. У Центру за испите Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања радне групе приводе крају послове на припреми нових издања збирки за завршни испит на крају основног образовања у школској 2021/22. години. У сарадњи са „Просветним прегледом“, крајем јануара биће у продаји збирке за матерње језике, из математике и за комбиновани тест.