Извињење

На основу Препоруке заштитника грађана број 13-2-3051/16 од 2.08.2016. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује јавно извињење…

Пројекат „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE)“

У оквиру Пројекта „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг…

Материјал са конференције Ка квалитетнијем образовању у Србији – допринос PISA испитивања

Материјал са конференције Ка квалитетнијем образовању у Србији – допринос PISA испитивања Збирке: Математичка писменост Научна писменост Разумевање прочитаног Презентације:…