Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања започиње Обуку запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa која се налази на листи програма обука од јавног интереса (Решење број 150-00-6/2016-06 од 7. 6. 2016. године). Обука је бесплатна за учеснике и носи 16 сати стручног усавршавања.

Обуком ће бити обухваћени сви наставници који у средњим школама предају предмете за које постоје стандарди: српски језик, математика, историја, географија, биологија, физика, хемија, енглески, немачки, француски и руски језик.

У првој фази обуке, која ће се организовати током новембра и децембра 2016. године, обуку ће похађати наставници који предају у гимназијама.

У другој фази за наставнике у стручним школама обука ће бити организована током фебруара и марта 2016. године.

Обука ће се организовати на даљину, а уводни део обуке организоваће се у свакој школи уживо.

Очекујемо да ће обуку похађати између 7.000 и 8.000 наставника.

Све гимназије у Србији су мејлом добиле обавештење и позив да се укључе у ову обуку.