Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је током новембра и децембра 2016. године реализовао први циклус Обуке запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за наставнике који предају у гимназијама.

Обука је успешно завршена, а у њој је учествовало више од 3.000 наставника српског језика, математике, историје, биологије, физике, хемије, географије, енглеског, немачког, руског и француског језика, директора и стручних сарадника запослених у гимназијама широм Србије.

Наредни циклус обуке планиран је за наставнике општеобразовних предмета који предају у стручним школама. Због великог броја наставника у овим школама и ограничених капацитета обуке у погледу броја учесника, током 2017. године биће реализована обука за наставнике из половине од 372 стручне школе у Србији, док ће за остале наставнике обука бити реализована 2018. године.

Евалуација завршене обуке за наставнике гимназија и договор о наредном циклусу обуке били су поводи да се у понедељак, 6. фебруара  2017. године, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања састану модератори ове обуке и да размене утиске и искуства о завршеној обуци.

Закључено је да је ова обука била велики подухват не само за Завод, већ и за цео образовни систем, јер обуке са овако великим бројем учесника нису честе ни у региону.

Искуства стечена током овог циклуса свакако ће допринети бољем квалитету наредног циклуса обуке.

1

2

3

4