Обука за примену стандарда за матерњи језик

Директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања др Бранислав Ранђеловић и руководилац Центра за осигурање квалитета образовања Данијела Ђукић су имали састанак са потпредседником Покрајинске владе и покрајинским секретаром за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице Михаљом Њилашом, на тему организовања обука за наставнике који наставу држе на језицима националних мањина.

Образовни систем Републике Србије, већ дуги низ година, примењује највише стандарде када је у питању образовање ученика на језицима националних мањина.
У складу с тим, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће, у сарадњи с Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Педагошким заводом Војводине, организовати Обуку наставника за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средње стручног образовања и васпитања за предмет Матерњи језик и књижевност. Обука је намењена свим наставницима који предају предмет Матерњи језик и књижевност и који наставу изводе на језицима националних мањина с територије АП Војводине и планирана је за 29. август 2019. године, а биће одржана у Новом Саду.

Поред ове теме, Завод и секретаријат сарађују и на пројекту увођења државне матуре, с посебним нагласком на полагању матуре на језицима националних мањина.