Обука за чланове радних група за матерње језике

05.09.2019. У великој сали Завода за вредновање, Пројекат државне матуре 2021 је организовао и одржао обуку за чланове радних група/писце задатака из матерњег језика, за ученике који наставу слушају на мањинским језицима. Обуку је, као гост, отворио директор Завода Др Бранислав Ранђеловић, а обука и рад ЕУ-експерата пројекта су све време били под будним оком саветника из Центра за испите.

Овај пројекат финансира ЕУ.