Обука за чланове радних група за природне и друштвене науке

10.09.2019. Почела обука за чланове радних група за припрему задатака за Државну матуру 2021, из области природних и друштвених наука (Физика, Биологија, Хемија, Географија, Историја), које ће на предстојећој матури бити изборни предмет.

Овај пројекат финансира ЕУ.