Обука школских координатора за ICCS 2022

Завод је 15. октобра 2020. организовао онлајн обуку школских координатора за ICCS 2022 пробно тестирање. Ову обуку је спровео национални ICCS2022тим из Завода за вредновање квалитета. Циљ ове обуке је да школски координатори буду боље припремљени за сам процес тестирања јер је веома битно да савладају све кораке који су неопходни у припреми и у току самог тестирања. Обуци је присуствовало 30 школских координатора.