Објављен извештај о реализацији и резултатима завршног испита јун 2020.

05.11.2020. У извештају о реализацији и резултатима завршног испита приказани су резултати за 61.670 ученика који су наставу похађали на српском језику и приступили испиту у јуну 2020. године. Ове године је уведен низ новина у процес спровођења завршног испита у смислу да је успостављен систем реализације који је дигитализован у свим процесима који се тичу припреме, прегледања и обраде тестова. На основу бројних статистичких и аналитичких активности добијени су подаци који омогућавају остваривање евалуативне функције завршног испита. У вези са тим,  доносиоцима одлука и широј стручној јавности омогућен је увид у образовна постигнућа ученика на различитим нивоима (општинском, окружном, административном и националном нивоу), као и увид у процену степена остварености стандарда постигнућа.

Извештај је ОВДЕ, а прилог уз извештај ОВДЕ.