Одржана обука за скорере на ПИРЛС 2021

22-26.03.2021 одржана је обука за скорере/оцењиваче за међународно истраживање ПИРЛС 2021. Обуку је креирала и путем зум-платоформе водила Данијела Ђукић, Руководилац Центра за међународна истраживања.

Преглед и скоровање радова одржаће се креајм апирла и почетком маја у просотријама Завода за вредновање квалитеат образвоања и васпитања.