ОДРЖАН ДРУГИ КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК СА КООРДИНАТОРИМА САВЕТНИКА СПОЉНИХ САРАДНИКА

У оквиру пројекта „Пружање подршке школама након процеса спољашњег вредновања“ у Заводу је одржан други консултативни састанак конципиран као полудневна радионица. Координатори саветника спољних сарадника (који заједно са својих 60 колега – саветника спољних сарадника имају посебно важну улогу у овом пројекту) представили су досадашње резултате рада у погледу реализације акционих планова за унапређивање рада укључених школа. У сарадничкој и конструктивној атмосфери прикупљени су и разматрани веома значајни увиди и подаци за даљи развој и унапређивање модела хоризонталног учења међу школама на нивоу образовног система Републике Србије. Закључци са овог састанка користиће се и у функцији конципирања и даљег унапређивања будуће улоге координатора и саветника спољних сарадника у погледу развоја механизама и модела хоризонталног учења међу школама.