Одржан консултативни састанак са координаторима саветника спољних сарадника

У оквиру пројекта Пружање подршке школама након процеса спољашњег вредновања, у Заводу је 23.марта одржан консултативни састанак са координаторима саветника спољних сарадника који су представници десет школских управа.
Циљ састанка је био пружање подршке у остваривању значајне улоге коју координатори саветника спољних сарадника имају у овом пројекту, као и разматрање наредних активности у настојању успостављања и развоја механизама и модела хоризонталног учења међу школама.
На састанку су размењена искуства у досадашњем раду, акциони планови, могућности коришћења и развоја различитих облика сарадње међу школама као и употреба различитих образаца у процесу праћења развоја хоризонталног учења.